Goed Nieuws op Social Meda

Natuur

Zo word je Levenslang CO2 Neutraal

De VELUX Groep gaat samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar historische CO2-voetafdruk vastleggen. Door bossen te beschermen en herstellen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, vastgelegd. Wat een geweldige doelstelling!

Levenslang CO2 Neutraal

De VELUX Groep lanceert vandaag haar nieuwe Duurzaamheidsstrategie voor 2030 met als doel om bij het 100-jarig bestaan in 2041, Levenslang CO2 Neutraal te zijn. Deze doelstelling wordt samen met WWF gerealiseerd via bosprojecten die klimaatverandering aanpakken, het verlies van leefgebieden een halt toeroepen en biodiversiteit behouden. Kijk dit mooie filmpje met daarin een heldere uitleg.

Hiermee legt ’s werelds grootste dakramenfabrikant haar gehele historische CO2-voetafdruk vast die sinds de oprichting in 1941 is uitgestoten. Met het oog op de toekomst, wil de VELUX Groep de CO2-uitstoot van haar organisatie en leveranciers drastisch verminderen. Zo volgen ze het meest ambitieuze scenario van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C. 

CO2 compenseren

Levenslang CO2 Neutraal is een baanbrekend nieuw concept geïnitieerd door de VELUX Groep en ontwikkeld in samenwerking met WWF. Met als doel zowel de CO2-uitstoot van het bedrijf in het verleden én in de toekomst te compenseren. Een integraal onderdeel van deze aanpak is het wereldwijde behoud van natuurlijke bossen en wildlife, voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Om zo deze bossen te gebruiken om CO2 in op te slaan.

Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland vertelt: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen; daarom hebben we Levenslang CO2 Neutraal ontwikkeld. Het is een nieuw concept waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO2-uitstoot vast te leggen. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO2-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook ‘Levenslang CO2 Neutraal’ te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren. ”

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen

De VELUX Groep investeert hiervoor in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt, te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.

In Oeganda ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen door middel van een breed scala aan maatregelen. Het project zal ook bomen laten groeien in bospercelen, andere boslandbouwsystemen- en plantages buiten beschermde gebieden. Om zo te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op natuurlijke bossen te verminderen.

Het project in Myanmar draagt bij aan het veiligstellen van de vele cruciale wildcorridors voor Tiigers in het grensgebied met Thailand en biedt bescherming aan de unieke biodiversiteit.

De lat hoog

Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL: “Om de huidige natuur- en klimaatcrisis te stoppen zijn ambitie en snelle actie nodig van zowel overheden, consumenten als bedrijven. De VELUX Groep legt de lat hoog door Levenslang CO2 Neutraal te worden. WWF hoopt dat andere bedrijven geïnspireerd raken en hun voorbeeld volgen. Samen kunnen we een duurzame toekomst bouwen.” 

Om de Duurzaamheidsstrategie 2030 van VELUX Groep te behalen is via het Science Based Targets Initiative een op wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling vastgesteld. Om de transitie te realiseren versnelt de VELUX Groep investeringen in energie-efficiëntie op haar productielocaties. Verder schakelt het bedrijf over op hernieuwbare energie, wordt er alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit ingekocht en wordt de manier van specificeren en materiaalinkoop aanzienlijk aangepast. 

Kijk voor meer informatie over Levenslang CO2 Neutraal en de bosbeschermingsprojecten die de kern vormen van de samenwerking met WWF op: velux.nl/levenslangco2neutraal

Bron: WWF / Beeld: Sabine Bos WWF

Deel dit bericht op Social Media


Vond je dit een leuk bericht? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt dan wekelijks jouw shot energie in je mailbox!

Continue Reading

Alweer vijf jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat ik meer behoefte had aan goed nieuws en leuke verhalen. Die ontdekkingsreis heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van deze website, met goed nieuws en leuke verhalen voor jullie allemaal.

Nog meer Natuur

To Top