Goed Nieuws op Social Meda

Natuur

Onderzoek WWF: ieder nadeel heeft z’n voordeel

Overdracht van ziekten van dieren op mensen wordt gezien als het grootste risico voor toekomstige pandemieën. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het WWF. Bijna 30% van de ondervraagde mensen in China, Myanmar, Vietnam, Thailand en de Verenigde Staten zegt dat ze minder wilde dieren zijn gaan eten door corona of daar helemaal mee gestopt te zijn. De enquête toont ook dat er draagvlak is voor maatregelen tegen de oorzaken van pandemieën en natuurverlies. Heeft ieder nadeel toch ook z’n voordeel.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de WHO publiceerde WWF de resultaten van een onderzoek onder de inwoners deze landen. Er werd onderzocht hoe zij aankijken tegen de oorzaken van de COVID-19 pandemie, het verband met de natuur en wat dat betekent voor hun gedrag. Het rapport COVID-19: One Year Later: Public Perceptions about Pandemics and their Links to Nature en het onderzoek bouwt voort op dat van een jaar geleden.

Ontbossing en handel in wilde dieren

Ruim een jaar na de uitbraak van COVID-19 is er een sterk besef dat interactie tussen mens en dier kan leiden tot ernstige uitbraken van ziekten. En vaak houdt dit verband met ontbossing en handel in wilde dieren. Bijna de helft van alle deelnemers ziet de overdracht van ziekten van dieren op mensen als de meest waarschijnlijke oorzaak van toekomstige pandemieën.

Minder wilde dieren op tafel

In China eet 28% van de ondervraagden minder of helemaal geen wilde dieren meer vanwege COVID-19. In Thailand is dat aantal bijna verdubbeld (van 21% in 2020 tot 41% in 2021) en in Vietnam is het stabiel gebleven (41% in 2020 tot 39% in 2021). Er is echter ook een harde kern van 9% van de deelnemers in alle vijf landen die zeggen in de toekomst producten van wilde dieren te zullen blijven kopen.

Groot draagvlak voor aanpak onderliggende oorzaken

De meerderheid van de ondervraagden is van mening dat het voorkómen van toekomstige pandemieën begint met het aanpakken van de onderliggende oorzaken, waaronder de handel in risicovolle wilde dieren en ontbossing. Meer dan vier op de vijf ondervraagden steunen overheidsmaatregelen om deze bedreigingen aan te pakken. Vooral in China (91%) en Vietnam (84%) wordt het sluiten van wildlifemarkten gezien als de belangrijkste maatregel om nieuwe pandemieën te voorkomen.

Relatie met natuur herstellen

Corona heeft duidelijk gemaakt dat een gezonde planeet en natuur de enige manier is om te voorkomen dat we in de toekomst opnieuw zo’n vreselijke prijs moeten betalen. Wetenschappers zijn er heel duidelijk over: als we onze relatie met de natuur niet opnieuw in evenwicht brengen, is het niet de vraag óf een volgende pandemie zal toeslaan, maar wanneer.

One Health: de gezondheid van mensen, dieren en natuur zijn gekoppeld

WWF roept overheden bij de vergadering van de WHO op, om ter voorkoming van toekomstige pandemieën een ​​One Health-benadering toe te passen en de belangrijkste oorzaken van uitbraken van zoönotische ziekten aan te pakken. Stoppen van ontbossing en sluiten van risicovolle markten voor wilde dieren en planten helpt. Dit helpt het herstel van populaties wilde dieren en kan de lokale en mondiale biodiversiteit worden behouden die van nature helpt bij het reguleren van ziekten. Dat draagt weer bij aan een duurzame manier gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen.

Bron: WWF / Titelfoto: Riiiz – Unsplash

Deel dit bericht op Social Media


Vond je dit een leuk bericht? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt dan wekelijks jouw shot energie in je mailbox!

Continue Reading

Nog meer Natuur

To Top