Goed Nieuws op Social Meda

Natuur

Een steuntje in de rug voor de rivierdolfijn

Een stap in de goede richting voor rivierdolfijnen in Zuid-Amerika. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft het actieplan voor betere bescherming voor rivierdolfijnen in de Amazone, Orinoco, Tocantins en Araguaia rivieren goedgekeurd. 

Actieplan

Het actieplan – dat is ontwikkeld door de overheden, wetenschappers en experts uit het veld uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru – kan nu hopelijk in 2021 worden geïmplementeerd.

Fernando Trujillo, directeur van de Omacha Foundation vertelt dat het actieplan op een belangrijk moment komt: “Een jaar geleden is de roze rivierdolfijn als bedreigd aangemerkt, het is noodzakelijk om maatregelen te nemen.”

Veel werk verricht

Rivierdolfijnen worden geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen, zoals bijvangst in visnetten, verlies van leefgebied, klimaatverandering en geluidsoverlast. De afgelopen jaren heeft WWF samen met lokale partners veel werk verricht om de aandacht te vestigen op het gevaar van deze bedreigingen.

Zo is er onderzoek gedaan naar het aantal overgebleven rivierdolfijnen en werden de dieren gemonitord via satelliet. De resultaten van deze onderzoeken waren essentieel voor de ontwikkeling van het actieplan en het verkrijgen van het groene licht van de International Whaling Commission.

Uitvoering nog grote uitdaging

De uitvoering van het actieplan vormt een grote uitdaging: het geografische gebied beslaat ongeveer negen miljoen vierkante kilometer. Daarnaast gaat het om vier soorten, vier landen die deel uitmaken van de IWC en twee andere landen (Bolivia en Venezuela) waarmee samengewerkt moet worden.

Trujillo voegt eraan toe: “Het is belangrijk dat de betrokken landen gezamenlijk politieke en wetgevende acties ondernemen die een veilige toekomst van deze unieke soorten mogelijk maken.”

Het begin is gemaakt. We vertrouwen op een goede afloop.

Bron: WWF

Deel dit bericht op Social Media


Vond je dit een leuk bericht? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Je ontvangt dan wekelijks jouw shot energie in je mailbox!

Continue Reading

Alweer vijf jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat ik meer behoefte had aan goed nieuws en leuke verhalen. Die ontdekkingsreis heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van deze website, met goed nieuws en leuke verhalen voor jullie allemaal.

Nog meer Natuur

To Top