Slim

Klimaatsteun uit onverwachte hoek: de ECB doet mee

Published on

Wie aan banken denkt, denkt al snel aan geldzaken en ingewikkelde financiële kwesties. Maar wist je dat de centrale banken zich ook om het klimaat bekommeren? De Europese Centrale Bank (ECB) houdt zich actief bezig met het klimaat en de klimaatverandering. Dat noemen wij pas goed nieuws! Hier lees je er alles over.

Wat is de ECB?

De Europese Centrale Bank is de centrale bank van de 19 EU-landen die de euro gebruiken. De ECB staat voor een sterk en veilig Europees bankenstelsel en heeft als hoofdtaak het bewaren van de prijsstabiliteit, zodat je morgen evenveel voor je geld kan kopen als vandaag. Ook taken als de ontwikkeling en uitgifte van eurobankbiljetten en het ondersteunen van vlot werkende financiële infrastructuur zijn verantwoordelijkheden van de ECB.

Foto: Robert Anasch, Unsplash

Klimaat en inflatie

Het hoofddoel van de ECB is dus het handhaven van de prijsstabiliteit, ofwel het tegengaan van inflatie. Klimaatverandering kan de inflatie direct raken . Bijvoorbeeld wanneer er door aanhoudende droogte en overstromingen gewassen verloren gaan en voedsel duurder wordt. Zodoende is het tegengaan en verminderen van klimaatrisico’s tegenwoordig ook één van de missies van de ECB. Goed bezig!

Duurzame ontwikkelingen

De ECB wil bijdragen aan het aanpakken van de klimaatverandering. Niet alleen voor een schonere wereld, maar ook omdat klimaatverandering invloed kan hebben op de financiële stabiliteit. Daarom wordt er nu meer duidelijkheid verschaft over toezichtsverwachtingen voor de aanpak van klimaatrisico’s van banken. En dat is niet alles: ook worden er klimaatstresstesten uitgevoerd. Bovendien is de ECB voor de vergroening van het financiële stelsel. Wij bij Goednieuws.nl juichen deze duurzame ontwikkelingen van harte toe!

Foto: Joshua Lanzarini

De ECB strijdt mee

Kortom, de ECB streeft niet alleen naar een stabiele economie, maar strijdt ook mee tegen de klimaatverandering en bijbehorende klimaatrisico’s. En daar worden wij blij van! Want een schonere en veiligere wereld, betrokken banken en stabiele prijzen, is voor iedereen goed nieuws. 

Titelfoto: Charlotte Venema – Unsplash

Mobiele versie afsluiten