Leef

Biden biedt de wereld goed nieuws

Published on

Wij houden van goed nieuws, dat is duidelijk. Vandaar dat we ons normaliter niet zo inlaten met de politiek. Want uit Den Haag komen niet zo heel vaak berichten die voor iedereen goed nieuws betekenen. Dat geldt overigens ook voor elk willekeurig buitenland. Voor één keer schakelen wij nu over naar de situatie in de Verenigde Staten. We kunnen er namelijk niet onderuit: de wissel “Biden voor Trump” is ècht wel goed nieuws te noemen!

Campagnebeloften

De nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika, Joe Biden, is direct na zijn inauguratie op woensdag 20 januari jl. flink aan het werk gegaan. Zijn campagnebeloften worden in sneltreinvaart waargemaakt. Door het ondertekenen van zogenoemde decreten wil hij allereerst de coronacrisis in zijn land aanpakken. Daarnaast is hij van plan om de meest omstreden besluiten van zijn voorganger Trump ongedaan te maken.

Virus, immigratie, milieu

Biden richt zijn beleidsaanpassingen vooral op het coronavirus, de immigratie en het milieubeleid. Zo heeft de nieuwe president gelijk het inreisverbod voor mensen uit moslimlanden, dat Trump kort geleden had ingesteld, weer ingetrokken. Onder Bidens leiding treedt de VS weer toe tot het klimaatakkoord van Parijs en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Foto door Andrew Neel via Pexels

Klimaat en milieu

Waar Trump zich nogal sceptisch uitliet over zaken als de opwarming van de Aarde, zo is Biden vastbesloten ingrijpende maatregelen te nemen om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden. De onlangs vergeven vergunningen voor het ontginnen van olie en gas in bepaalde gebieden en waters zullen worden herzien of ingetrokken.

Hieronder valt ook de omstreden Keystone XL-pijplijn. Deze loopt namelijk dwars over het grondgebied van de Sioux indianan. Daarnaast wil Biden opnieuw beperkingen op methaanvervuiling invoeren voor bestaande gas- en olieoperaties.

Dreamers mogen weer dromen

Een ander onderdeel dat Joe Biden in ere wil herstellen is het zogenoemde “Dreamers”-programma. Het heeft betrekking op mensen die als kind illegaal in de VS aankwamen en er zijn opgegroeid. Zij zullen definitief mogen blijven. Ook zal het huidige beleid dat kinderen van immigranten aan de grens worden gescheiden van hun ouders, ongedaan worden gemaakt.

Het presidentschap van Joe Biden is hiermee een goednieuwsshow voor iedereen, niet alleen voor Amerikanen – de wereld is beter af. Niet langer ‘America First’ maar “the planet first!”

Titelfoto: Sharefaith – Pexels

Mobiele versie afsluiten